مزایای کاسه آبخوری استیل ضد زنگ

2021-07-05

در مقایسه با دیگر فواره های آبخوری، بزرگترین ویژگیفولاد ضد زنگصرفه جویی در مصرف آب است اینکاسه نوشیدنی استیل ضد زنگعمیق تر است وکاسه نوشیدنی استیل ضد زنگاستفاده از یک سوئیچ لمسی، دهان خوک استکاسه آبخوری از جنس استنلس استیلهمچنین می تواند جلوگیری کند