روش محاسبه مقدار صندوق کاشت کاشت

2021-07-26

راصندوقچه زایش کاشتمی تواند به خروس ها برای تسریع بازیابی ظرفیت تولید و افزایش میزان بقای خوکچه ها کمک کند. مقدار مناسب برای خرید چقدر است؟

جعبه زایش را بکاریدروش محاسبه مصرف: کل جعبه کاشت کاشت = (تعداد کل خروس × تعداد جنین در هر گاو) ÷ 53 (سال هفته) × 8 (هفته، دوره تخت زایمان خالی)

کیفیت تخت زایمان را درک کنید. زیادصندوقچه زایش کاشتتولید کنندگان در بازار اندازه ها و مشخصات مختلف تخت زایمان را تولید می کنند، بنابراین ما باید آنها را با هم مقایسه کنیم.
در حال حاضر انواع مختلفی از جعبه های پرورش خروس در بازار وجود دارد. من به شما پیشنهاد می کنم از سازنده بازدید کنید. QingDao Cason Machinery Co., LTD. متخصص در تولید جعبه های پرورش کاشت.