ویژگی های فیدر یک طرفه استیل ضد زنگ

2021-08-23

اولین،خوراک یک طرفه استیل ضد زنگr دستگاه تنظیم صدای خروجی با دقت بالا.
دوم، فناوری ثبت اختراع ازفیدر یک طرفه استیل ضد زنگبرای برداشتن گوشه و ذخیره سازی

سوم،فیدر یک طرفه استیل ضد زنگمی تواند به عملکردهای مرطوب و خشک مجهز شود.