نوع تجهیزات خودکار خوک

2022-01-14

از کلاس بزرگتجهیزات تغذیه خوک، سیستم تغذیه برج، خط مواد است. تجهیزات برگردان (حباب، شیر فاضلاب، تجهیزات خراش دادن، تجهیزات جداسازی خشک و مرطوب مدفوع، تجهیزات تخمیر).
سیستم‌های کنترل محیطی شامل (توربین‌های بادی، پرده‌های آب، دیگ‌های گرم، هواکش سقفی، کرکره غلتکی، سیستم ضدعفونی و خنک‌کننده اسپری، کانال ضدعفونی ورودی، جعبه کنترل خودکار محیط خانه خوک) می‌شود.

مدیریت بذر (کاشت سیم تغذیه کمی، بذر، بذر، بذر، بذر، بذر، تولید)، همچنین شامل سایر تجهیزات گراز، ایستگاه های آزمایش خوک، تجهیزات آزمایش، ابزارهای پرورش، ابزار تست بارداری، B Super، خوک ها هنوز دستگاه ها را نشان می دهند، مدیریت مزرعه خوک نرم افزار، سیستم نظارت کامل مزرعه خوک و غیره