اقدامات خنک کننده خوک در تابستان

2022-11-01

دمای مناسب خوک‌زنی عامل کلیدی برای اطمینان از پرواربندی سالم و شاد خوک‌ها است. در دمای بالا، خوک ها اشتها را از دست می دهند، تحریک پذیر می شوند، حتی رفتار تهاجمی دارند و بیمار می شوند. این امر باعث می شود خنک شدن در تابستان اهمیت بیشتری پیدا کند.
1. انتخاب و ساخت سایت خوک زنی: مکان مناسبی را برای ساخت خانه ای انتخاب کنید که در زمستان گرم و در تابستان خنک باشد.
2. روش تغذیه: از آب آشامیدنی کافی در کاسه نوشیدنی اطمینان حاصل کنید و میوه ها و سبزیجات را در کاسه اضافه کنید.تغذیه کنندهس
3، خنک کننده تجهیزات: فن، تهویه مطبوع خانگی، فن فشار منفی، تهویه مطبوع آب خنک

با این اقدامات خنک کننده انسانی، خوک ها می توانند به طور سالم رشد کنند و در نتیجه کارایی مزرعه را بهبود بخشند.